Mitä alusta tarjoaa?

Toiminnallisuudet

 • Keskustelualue opettajille – jaa, suunnittele yhdessä, pysy ajan tasalla muiden opettajien ajatuksista
 • Alue tuntiyhteenvedoille – jokainen oppilasryhmä on vuorollaan vastuussa tuntiyhteenvedon kirjoittamisesta, jolloin opettajat pysyvät helposti kärryillä mitä muiden opettajien tunneilla on tehty
 • Keskustelualue kysymyksille – oppilaat voivat lähettää projektin edetessä herääviä kysymyksiä alustalle, jolloin asiantunteva opettaja voi tarttua kysymykseen tai ohjata oppilaat asiantuntijan puheille
 • Keskustelualustat oppilaille – yhdessä suunnittelu ja palautteen anto kehittää oppilaiden itseohjautuvuutta ja vuorovaikutustaitoja
 • Mahdollisuus luoda omaa sisältöä
 • Kanava ideoiden jakamiseen muiden koulujen kanssa – Miten sinä hyödynsit materiaalia?

Sisällöt

 • Osaamistavoitteet – (tiedot, taidot ja arvot) linkitettynä opetussuunnitelmaan ja YK:n Agenda2030-julistukseen
 • Intro – Mitä on kiertotalous?
 • Tuntisuunnitelmia – valmiina käytettäväksi, inspiraation lähteeksi ja vapaasti muokattavaksi
 • Linkkejä – mistä löytää laadukasta lisätietoa?
 • Materiaalit jokaiselle aineenopettajalle – tiedätkö sinä, miten sinun aineesi liittyy kiertotalouteen?
 • Toteutuneet projektit – Koottuna kaikki toteutuneet projektit inspiraation lähteeksi
 • Arviointi – Vinkkejä ja valmiita pohjia