Miksi kiertotalous?

Ihmiset ovat jumittuneet kulutuksen oravanpyörään ja maapallon luonnonvarat uhkaavat loppua kestämättömän kulutuksen vuoksi. Jotta maapallo säilyisi asuttavana tuleville sukupolville on kulutustottumustemme muututtava. Yksi YK:n Agenda2030 tavoitteista onkin vastuulliseen kuluttamiseen siirtyminen. Yhteiskuntamme voi toteuttaa vastuullista kuluttamista siirtymällä lineaarisesta taloudesta, kiertotalouteen, jossa yhden tuotantoketjun jäte toimii toisen tuotantoketjun raaka-aineena.

Kiertotalouden integroitumista yhteiskuntaan voidaan lisätä kasvattamalla kuluttajien tietoisuutta ja kiinnostusta aiheeseen. Ilmiön tavoitteena on innostaa yläluokkalaisia ja lukiolaisia tutustumaan kiertotalouteen ja toteuttamaan siihen liittyviä käytännön projekteja koulussa.