Tiimi

Ilmiö on kolmen yliopisto-opiskelijan monitieteellinen tiimi Helsingistä, jonka ydinosaamiseen sisältyy molekyylibiologiaa, valtio-oppia ja tietojenkäsittelytiedettä.

Ilmiö sai alkunsa syksyllä 2017 Helsinki Think Companyn 4UNI ongelmanratkaisukilpailusta, jossa tiimi sijoittui kolmanneksi.

Tällä hetkellä kehitämme prototyyppiä sekä etsimme yhteistyö- ja yhteiskehityskumppaneita.